You are here

80 години от рождението на Георги Данаилов

Библиотека;  80 години от рождението на Георги Данаилов - съвременен писател, вечер, посветена на творчеството му, съвместно с ученици от Литературния клуб при ПГАВТ"А.С.Попов".

Дата: 
Friday, 8 януари, 2016 - 18:00