You are here

75 години от рождението на Станислав Стратиев

Станислав Стратиев (1941-2000) - писател, драматург и сценарист - кът с негови произведения в библиотеката.

Дата: 
Friday, 9 септември, 2016 (All day)