You are here

70 години от създаването на Двореца на децата

Дворец на децата; Празничен концерт, школата по класически балет Ева" при читалището присъства с поздрав.

Дата: 
Saturday, 20 май, 2017 - 10:00