You are here

295 години от рождението на Паисий Хилендарски

295 години от рождението на Паисий Хилендарски и 255 години от написването на "История славянобългарска" - беседа с учениците от историческия клуб при ПГАВТ"А.С.Попов".

Дата: 
Friday, 20 януари, 2017 - 13:30