You are here

27 март-Междунараден ден на театъра

Камерна зала на читалището; "Предложение" по Чехов-постановка на читалищната младежка театрална школа "Юлий".

Дата: 
Sunday, 27 март, 2016 - 19:00