You are here

21 ноември – Ден на християнското семейство

21.11.2013г.; 12.00ч.;Лекционна зала при НЧ”Г.С.Раковски - 1925”

  21 ноември – Ден на християнското семейство. „Семейство и морал, човешките ценности и младите” – беседа пред ученици от V-ти клас.

Дата: 
Thursday, 21 ноември, 2013 - 12:00