You are here

198 години от рождението на Г. С. Раковски (1821-1867)

Библиотека; Беседа пред ученици от исторически и литературен клуб при ПГАВТ "А.С.Попов" по повод годишнината на читалищния патрон и 140 години от премането на Търновската конституция.

Дата: 
Wednesday, 17 април, 2019 - 13:30