You are here

196 години от рождението на Г.С.Раковси

Библиотека; 196 години от рождението на Раковски - революционер, книжовник, идеолог и стратег на българското национално-освободително движение. Съвместна изява с ученици от историческия клуб при ПГАВТ"А.С.Попов".

Дата: 
Friday, 28 април, 2017 - 13:30