You are here

180 години от рождението на Марин Дринов (1838-1906)

Библиотека; Кът и витрина; Обявяване на литературен конкурс на тема: "Приносът на проф. Марин Дринов за историческото и обществено развитие на страната ни" за ученици от историческия клуб при ПГАВТ "А.С.Попов".

Дата: 
Friday, 19 октомври, 2018 (All day)