You are here

180 години от рождението на Добри Попов Войников

22.11.2013г.;Кът и изложба в библиотеката на НЧ”Г.С.Раковски – 1925”

   180 години от рождението на Добри Попов Войников, възрожденски учител, писател драматург и журналист, създател на българската драма /1833 – 1878/.

Дата: 
Friday, 22 ноември, 2013 - 10:00