You are here

175г. от рождението на проф. Марин Дринов /1838 – 1906/

20.10.2013г.; Кът и изложба в библиотеката на НЧ”Г.С.Раковски – 1925”

175г. от рождението на проф. Марин Дринов /1838 – 1906/, български историк, просветен деец и държавник, един от основателите и пръв председател на Българското книжовно дружество/дн. БАН/.

Дата: 
Sunday, 20 октомври, 2013 - 10:00