You are here

160 г. от обявяването/1853/ на Кримската война - 04.10.2013г.

04.10.2013г.; Кът и изложба в библиотеката на НЧ”Г.С.Раковски – 1925”

160 г. от обявяването/1853/ на Кримската война 1853 – 1856, война между Русия и Османската империя.

Дата: 
Friday, 4 октомври, 2013 - 10:00