You are here

155 години от публикуването на сборника "Български народни песни" от братя Миладинови

Лекционна зала; 155 години от публикуването на сборника "Български народни песни" от братя Димитър и Константин Миладинови, издаден с финансовата и морална подкрепа на епископ Йосип Щросмайер. Среща-разговор с Елисавета Миладинова, родственица; Изложба на фотоси.

Дата: 
Tuesday, 28 юни, 2016 - 12:30