You are here

145 години от излизането на вестник "Дума на българските емигранти"

Библиотека; Кът и витрина, посветени на излизането на първия брой на вестника, редактиран от Христо Ботев.

Дата: 
Friday, 10 юни, 2016 (All day)