You are here

140 години от създаването на Българското опълчение - викторина

Лекционна зала; 140 години от създаването на Българското опълчение - викторина с ученици от школата по английски език и музикалната школа при НЧ"Г.С.Раковски-1925". Награден фонд: ученическа лителатура от издателство "Орбел".

Дата: 
Monday, 13 март, 2017 - 13:30