You are here

140 години от рождението на Пейо К. Яворов

Библиотека и фоайе;  Кът и витрина, по повод рождението но поета; "Две хубави очи...". Живот и творчество на П.К.Яворов (1878-1914) - дискусия с учениците от литературния клуб при ПГАВТ "А.С.Попов"

Дата: 
Friday, 12 януари, 2018 - 13:30