You are here

139 години от рождението на Яворов и 95 години от рождението на Блага Димитрова

Литературна вечер с творци от район "Илинден".

Дата: 
Friday, 13 януари, 2017 - 17:00