You are here

135 години от рождението на Владимир Димитров - Майстора

Библиотека; 135 години от рождението на Владимир Димитров - Майстора - изтъкнат български художник (1882-1960). Беседа пред художниците от читалищното ателие "Захарий Зограф" за художника от д-р Десислава Данева, ръководител на ателието.

Дата: 
Wednesday, 1 февруари, 2017 - 17:00