You are here

125 години от рождението на Константин Петканов

Кът и витрина в библиотеката по повод 125 години от рождението на Константин Петканов - писател.

Дата: 
Monday, 12 декември, 2016 (All day)