You are here

Школа по пиано – класова продукция

На 28 май от 18:00ч. в Лекционна зала – годишна класова продукция на школата по пиано при читалището с преподавател Теодора Драганова.

Дата: 
Thursday, 28 май, 2015 - 18:00