You are here

Цикъл "Поетични делници"

Лекционна зала; Музика и поезия - творческа вечер с поезията на Ценцерушка Андреева и песните на Даниел Деянов.

Дата: 
Monday, 5 юни, 2017 - 18:00