You are here

Участие с авторска поезия на Секретаря на НЧ"Г.С.Раковски - 1925" в Национален литературен конкурс "Кулски поетичен панаир", гр. Кула.

Участие с авторска поезия на Секретаря на НЧ"Г.С.Раковски - 1925" - Ц. Андреева в Национален литературен  конкурс "Кулски поетичен панаир" на името на Йордан Йончев, гр. Кула.

Дата: 
Friday, 23 август, 2013 - 21:00