You are here

Театрален спектакъл "Объркани"

Младежка театрална школа "Юлий" при читалище "Раковски" представя постановката "Объркани" пред ученици от ПГАВТ "А.С.Попов".

Дата: 
Wednesday, 19 декември, 2018 - 12:30