You are here

Създаване на първите български читалища

Беседи за създаването на първите български читалища в Свищов, Лом и Шумен пред ученици от районните училища. Презентация по темата на ученици от клубовете по журналистика и история при ПГАВТ"А.С.Попов".

Дата: 
Monday, 22 февруари, 2016 - 12:30