You are here

Среща на общинската администрация, директорите на районните училищни заведения, читалища с Александър Обретенов – автор на книга за майстор Алекси Рилец.

1 НОЕМВРИ – Ден на Народните будители.  Майстор Алекси Рилец, архитектон, възстановил и обновил Рилската света обител след опожаряването, родственик на Клара Обретенова/член на ателие “Захарий Зограф” при читалището/.Среща на общинската администрация, директорите на районните училищни заведения, читалища с Александър Обретенов – автор на книга за майстор Алекси Рилец.

Дата: 
Thursday, 31 октомври, 2013 - 15:30