You are here

Смилянски боб

Втори ден на празника на смилянския боб в с.Смилян.Участие на група "Незабрава"-народни и стари-градски песни.

Дата: 
Sunday, 30 ноември, 2014 (All day)