You are here

Смилянски боб

Първи ден от празника на смилянския боб в с.Смилян.В програмата на тържествата ще гостува и участва вокална група "Незабрава" при НЧ"Г.С.Раковски-1925".

Дата: 
Saturday, 29 ноември, 2014 (All day)