You are here

Седмица на патрона на читалището

Шумен, НЧ"Д.Войников"; Музикално-поетичен патриотичен спектакъл "Памет" на младежка театрална школа "Юлий", режисьор Владимир Мастиков.

Дата: 
Monday, 15 април, 2019 (All day)