You are here

Седмица на патрона на НЧ"Г.С.Раковски" (18-21 април)

Библиотека; Кът с документи  за живота и делото на Г.С.Раковски и негови произведения.

Фоайе; Витрина с фотоси за патрона на читалището.

Дата: 
Tuesday, 18 април, 2017 (All day)