You are here

Самостоятелна изложба на Лъчезар Ночев

Лекционна зала; Откриване на изложба - живопис на Л. Ночев, член на художествено ателие "Захарий Зограф".

Дата: 
Friday, 28 юни, 2019 - 16:00