You are here

Районен концерт, посветен на Деня на София

Открита естрада пред читалището; Ден на София - концерт с участието на всички художествени състави на читалището.

Дата: 
Monday, 17 септември, 2018 - 17:30