You are here

Районен концерт за Деня на София

17.00ч.  Районен концерт, посветен на Деня на София, на площадчето пред читалището.

Дата: 
Thursday, 17 септември, 2015 - 17:00