You are here

Районен детски празник

Парк "Света Троица"; Читалище "Раковски" участва с школата по класически балет, модерни и характерни танци с ръководител Евелина Желева.

Дата: 
Saturday, 2 юни, 2018 - 11:00