You are here

Проект "Културно носледство и съвременни изкуства"

Централно фоайе; Проект "Културно носледство и съвременни изкуства"; "Лични местоимения: Ние, Вие, Те". Мултимедийна многоекранна инсталация, проект на Сава Цонев, Режисьор Петко Манчев, композитор Вес Рей, Норвегия.

Дата: 
Monday, 4 април, 2016 - 09:00