You are here

Презентация

Презентация на авторските стихосбирки "Мънисто от гердан" и "Ментово зелено" на Ценцерушка Андреева и изложба на авторски картини на Галя Минчева, илюстрации на стихосбирките.Гостува районната администрация "Илинден", директорите на училищата и детските градини.

Дата: 
Monday, 8 декември, 2014 - 17:30