You are here

Празник на св.св. Кирил и Методий

НБКМ; Ден на библиотекаря - включване в традиционното тържествено шествие.

Фоайе; Витрина с фотоси на светите братя.

Дата: 
Thursday, 11 май, 2017 - 11:00