You are here

Празник на любовта и виното

Празник на любовта и виното с поезия и музика-концерт в ОКИ Красно село. Читалище "Г.С.Раковски-1925" участва с авторска поезия на Ц.Андреева и вокална група за стари градски и народни песни "Незабрава".

Дата: 
Tuesday, 9 февруари, 2016 - 11:00