You are here

Празник в памет на Гюрга Пинджурова

гр. Трън; Празник в памет на Гюрга Пинджурова. НЧ"Г.С.Раковски-1925" участва с вокална група "Незабрава".

Дата: 
Saturday, 14 май, 2016 - 10:00