You are here

По повод Националния празник на България

гр. Самоков; Младежка театрална школа "Юлий" представя поетично-музикалния спектакъл "Памет".

Дата: 
Sunday, 3 март, 2019 - 19:00