You are here

По повод Националния празник на България

гр. Радомир; Младежка театрална школа "Юлий" представя музикална-поетичния спектакъл "Памет".

Дата: 
Sunday, 3 март, 2019 - 11:00