You are here

По повод националния празник на България

гр. Левски; Младежка театрална школа "Юлий" гостува с поетично-музикален спектакъл "Памет".

Дата: 
Monday, 18 февруари, 2019 - 18:00