You are here

По повод Деня на Народните будители – 1 ноември среща с Мария Захариева - автор на историческата книга „Потомци на рода Сярови”

29.10.2013г.; 12,00ч.; Лекционна зала при НЧ”Г.С.Раковски - 1925” По повод Деня на Народните будители – 1 ноември среща с Мария Захариева -  автор на историческата книга „Потомци на рода Сярови” и ученици от Клуб по журналистика и Исторически клуб при ПГАВТ”Попов”.

Дата: 
Tuesday, 29 октомври, 2013 - 12:00