You are here

Полагане паметна плоча на Илия Цанов

гр.Видин; Полагане паметна плоча на Илия Цанов, съдебен защитник на Ботевите четници, на фасадата на Окръжния съд. Съвместна изява на Адвокатска колегия, НЧ"Епископ Йосип Щросмайер" и НЧ"Г.С.Раковски". Ц.Андреева участва с авторско стихотворение, посветено на Илия Цанов.

Дата: 
Monday, 29 май, 2017 (All day)