You are here

Поетично-музикален спектакъл "Памет"

МВР - факултет "Пожарна безопасност и защита на населението";  Младежка театрална школа "Юлий" представя спектакъла "Памет" - постановка и режисура Владимир Мастиков.

Дата: 
Thursday, 15 март, 2018 - 14:30