You are here

Поетично-музикален спектакъл "Памет"

НБУ; МТШ "Юлий" представя спектакъла "Памет" - постановка и режисура Владимир Мастиков.

Дата: 
Friday, 2 март, 2018 - 18:30