You are here

Поетично-музикален концерт

НЧ"Г.Бенковски-1911". Поетично-музикален концерт, гостуват : Ценцерушка Андреева с авторска поезия, поп изпълнителят Даниел Деянов и вокална група "Незабрава" при НЧ"Г.С.Раковски-1925".

Дата: 
Monday, 21 ноември, 2016 - 18:30