You are here

Подреждане на изложба на каледни картички. Награждаване на отличилите от конкурса по рисуване „Нощта на Коледа”.

17.12.2013 г.; 10,00ч.; Лекционна зала на НЧ”Г.С.Раковски – 1925”

Подреждане на изложба на каледни картички. Награждаване на отличилите от конкурса по рисуване „Нощта на Коледа”.

Дата: 
Tuesday, 17 декември, 2013 - 10:00