You are here

Педагогически съвет

17.00 ч. Педагогически съвет - среща на преподаватели с ръководството на читалището - организационни въпроси.

Дата: 
Friday, 11 септември, 2015 - 17:00