You are here

Отличия, поздравителни адреси и цветя за празника получихме от:

ГРАМОТА ОТ МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА ЗА ПРИНОС В РАЗВИТИЕТО И УТВЪРЖДАВАНЕТО НА БАЛГАРСКАТА КУЛТУРА И НАЦИОНАЛНА ИДЕНТИЧНОСТ