You are here

Откриване на учебната 2017/2018 година

Откриване на новата учебна година с деца и възрастни, обучаващи се в читалищните школи.

Дата: 
Friday, 15 септември, 2017 (All day)